ระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนก่อนการสมัครว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ข้อมูลช่องใดไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย -

ในพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เฉพาะแขวงบางระมาด แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวงคลองชักพระ และแขวงบางเชือกหนัง
เขตภาษีเจริญ เฉพาะแขวงบางแวก แขวงคลองขวาง และแขวงบางด้วน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลการศึกษา (โรงเรียนเดิม)

ข้อมูลบิดา-มารดา

ข้อมูลผู้ปกครอง

ผลการเรียนเฉลี่ย

Gmail สำหรับแจ้งสถานะการสมัคร **สำคัญ!! กรุณากรอกอีเมลของ google**